Categorieën
Humor

REPEATED NEWS: WETHOUDER MICHEL RIETMAN WORDT EREBURGER VAN JOURE

Nog geen uur geleden heeft het college van burgemeester en wethouder in De Fryske Marren in een geheime zitting besloten om PvdA-wethouder Michel Rietman uit de naburige gemeente Súdwest-Fryslân tot ereburger van Joure te benoemen. Deze waardering verdient de heer Rietman enorm, aldus een woordvoerder van De Fryske Marren. Immers, door slechts enkele kleine schoonheidsfoutjes aan de inmiddels overzeese bekende autopilot in de Sneker binnenstad is er een enorme toestroom van klanten naar de Midstraat, de centrale winkelstraat van Joure, op gang gekomen.

Burgemeester Fred Veenstra is een grote fan van de autoluwe proef in Sneek. © DFM

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren heeft, sinds de introductie van de autoluwe pilot op dinsdag 2 januari 2024, bijna dagelijks enthousiaste berichten ontvangen van Jouster middenstanders over veel drukker winkelbezoek. De klanten zijn afkomstig uit Sneek, IJsbrechtum, Hommerts, Jutrijp, Scharnegoutum, Tirns, Folsgare, Nijland, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Heeg, Osingahuizen, Gaastmeer, Blauwhuis, Arkum, Dedgum, Hieslum, Greonterp en tal van andere plaatsen uit Súdwest.

Ook gaat burgemeester Veenstra zijn collega-burgemeester Jannewietske de Vries vragen of haar wethouder Rietman op dinsdag 2 april 2024 gedurende enkele uurtjes van taken ontheven kan worden voor het openen van een grote parkeerplaats achter de Midstraat in Joure. Het is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van het Jouster centrum dat Snekers, IJlsters en andere winkelbezoekers voertuigen hier netjes binnen de duidelijk aangegeven vakken neerzetten.

Rinke-Harm Terpstra, de oudste middenstander van Joure, is uitermate opgetogen. ‘Door de autoluwe pilot in het mooie Sneek weten nieuwe klanten mijn sigarenzaak veel beter te weten. Daar komt nog bij dat dankzij het optreden van wethouder Rietman het eerdere tekort in mijn pensioenopbouw is verdwenen.’ En Tjitske-Brechje Meindertsma-Dijkstra, eigenaar van een lederwaren zaak aan de Midstraat, ontmoet de voor haar tot op heden onbekende Rietman graag eens voor een gesprek van tien minuten met een warm bakje koffie van de welbekende lokale koffiebrander.

De exacte datum van de benoeming van Rietman tot ereburger van Joure is nog niet bekend. Wel staat vast dat hij met de Jouster Ballonfeesten van eind juli 2024 in de eerst vertrekkende ballon plaatsneemt. Het hoofddoel is dat de ballon na een voorspoedige luchtreis zacht en vooral veilig landt op het Amelander strand.

Tenslotte blijkt uit een geheime enqûete onder Jouster winkeliers een bijna euforische appreciatie voor wethouder Rietman. Daarom wordt als extra eerbetoon gedurende de komende Jouster Ballonfeesten de naam van de Hurddraversdyk omgezet in Rietmanweg.

Wiebe Dooper