Categorieën
Foto's Niet gecategoriseerd

BOVEN HET TERHOSTERZAND VAREN WOLKEN

Geertje Duinkerken uit Beilen beschikt over het talent Drenthe op mooie wijze fotografisch te presenteren. Het doordeweeks heidelandschap van het Terhosterzand wordt in beeld vermengd met een bijna traditioneel schilderachtig Hollands wolkenpatroon. Dit laatste element spreekt me zeer aan in deze bijdrage van Geertje.

‘Het Terhosterzand is een natuurgebied ten zuiden van Beilen en het bestaat uit 60 hectare bos en 120 hectare heide en vennen. Het gebied bestaat uit een aantal gedeelten, er is verdeling tussen particulier gebied en een groter gebied van Staatsbosbeheer. Terhorsterzand is een klein, maar gevarieerd terrein met uitgestoven laagten, veenputrestanten, droge en vochtige heide met een ven en jeneverbesstruwelen.’ (bron: https://www.drenthe.nl/locaties/1504076941/terhorsterzand)