Categorieën
Bolsward Súdwest Verkeer

Bolsward-West krijgt kruising met fietstunnel

Het drukke kruispunt bij Bolsward-West wordt heringericht. Een rotonde moet zorgen voor een betere doorstroom van het verkeer. De provincie en Súdwest onderzoeken hoe dat er precies uit gaat zien. Voor fietsers is de oplossing gevonden in de aanleg van een y-fietstunnel.

In de huidige situatie moeten fietsers met behulp van stoplichten de kruising oversteken. De nieuwe y-fietstunnel verbindt de fietspaden van Exmorra, Bolsward en Schettens onder de grond met elkaar.

Het college vraagt de gemeenteraad om geld voor de herinrichting van de kruising en de aanleg van de y-fietstunnel. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens de raadsvergadering op donderdag 20 juli.