Categorieën
Bolsward Politiek Sociaal Súdwest

Beeld ‘Stille Strijd’ in Bolsward nodigt jongeren uit om te praten over zelfdoding

Op maandag 29 januari onthulden Maud en Brechtsje, twee leerlingen van het Marne College, samen met wethouder Petra van den Akker het indrukwekkende kunstwerk ‘Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz op het Broereplein in Bolsward. Dit beeld reist door Nederland om aandacht te vragen voor depressie en suïcide onder jongeren en vraagt mensen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Het kunstwerk is tot en met 12 februari 2024 te zien in Bolsward.

Tijdens de onthulling zong zanger Raynaud Ritsma het nummer ‘Over de rand’. Dit nummer gaat over de zoektocht in het leven. Dat je jezelf ondanks tegenslagen toch ergens thuis kunt voelen.

Aandacht voor mentale gezondheid van jongeren

In Fryslân heeft maar liefst één op de vijf jongeren depressieve gevoelens, slechts 8% praat erover en zelfdoding is bij deze doelgroep doodsoorzaak nummer één. Eén op de drie Friese jongeren voelt zich eenzaam, 24% van de jongeren heeft te maken met psychische klachten en 22% van de jongeren geeft aan suïcidale gedachten te hebben (gehad). Dit blijkt uit de Jeugdmonitor 2023 van GGD Fryslân. ‘Met het plaatsen van dit kunstwerk willen we het gesprek op gang brengen en taboes doorbreken.’ Vertelt wethouder Marianne Poelman, tevens lid van de stuurgroep STORM.

Speciaal programma op voortgezet onderwijs

Súdwest-Fryslân is betrokken bij andere organisaties, zoals Cool Súdwest. Vorig jaar is het programma STORM op het Marne College in Bolsward gestart, gericht op sterke en veerkrachtige jongeren. Alle leerlingen van het Marne College uit klas 3 hebben lessen gevolgd over mentale gezondheid. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen om depressie en suïcide bij jongeren te herkennen en kunnen jongeren zelf de training ‘Op volle kracht’ volgen. Na het Marne College start STORM volgend jaar op RSG Magister Alvinus, CSG Bogerman en Aeres VMBO in Sneek.

Bel of chat met 113

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel met 0800 – 0113 of chat via de website www.113.nl gratis en anoniem met deskundige vrijwilligers. Ook kun je contact opnemen met de huisarts. Bij acute situaties bel 112.