Categorieën
Kunst Zorg

‘ALZHEIMER’

Schilderes Ellie Velleman-Mulder uit zich creatief door middel van het doek ‘Alzheimer’. Deze ziekte ‘is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70% van alle mensen met dementie’ lijdt aan Alzheimer.

Gedurende de ziekte vermindert het geheugen en ontstaan problemen met ‘dagelijkse vaardigheden’. Er wordt veel onderzoek verricht naar Alzheimer. In ons land zijn in tal van plaatsen ook Alzheimer cafés.

WD

https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/soorten-vormen/ziekte-van-alzheimer