Categorieën
Dieren Natuur en milieu Sneek Súdwest

VUURHAANTJE AAN DE GRIENEDYK

Fotografe Gerda Bijker-Bos presenteert een vuurhaantje of vuurgoedhaan langs de Grienedyk. Voor de meeste mensen is het, volgens mij, een onbekende soort. Dat gaat niet op voor de echte vogelkenners.

Het vuurhaantje is een:

‘Broedvogel voornamelijk in de oostelijke helft van Nederland, vanaf half april. In twee legsels worden elk 7-11, soms 12 eieren gelegd, in een 3-laags nest van veren, mos en twijgjes. Het nest wordt vaak gemaakt in een conifeer, of anders klimop of jeneverbes. Broedduur 14-15 dagen, waarna de jongen 20 dagen in het nest doorbrengen, en zodra ze uitgevlogen zijn nog ongeveer 14-15 dagen gevoed worden door de ouders.’ Bron en verdere info: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/vuurgoudhaan

WD