Categorieën
Economie Politiek Sneek Súdwest

Súdwest-Fryslân komt met nieuw bestemmingsplannen voor Hemmen I en II én ‘etalage van Sneek’

De bestemmingsplannen voor bedrijventerrein De Hemmen I en II en voor de bedrijfskavels in de ‘etalage van Sneek’, aan de Woudvaart, worden aangepast. Daarmee wil de gemeente meer ruimte bieden aan ondernemers voor ontwikkeling. Voor de drie bedrijfskavels aan de Woudvaart komt de gemeente hiermee toe aan de vraag vanuit de markt.

Update bestemmingsplannen De Hemmen I en II

De bestemmingsplannen voor De Hemmen I en II zijn verouderd. In het gebied gelden nu diverse bestemmingsplannen waardoor soms onduidelijk is welke regels voor welke locatie dienen. In die verouderde plannen is bovendien te weinig ruimte voor enige ontwikkeling, aldus Súdwest.

Bedrijfskavels aan de Woudvaart: dé etalage van Sneek

De nog te ontwikkelen bedrijfskavels aan de oostelijke rondweg A7 van Sneek, gelegen aan de Woudvaart, hebben een bijzondere zichtlocatie, volgens Súdwest. In de afgelopen periode hebben zich wel belangstellende bedrijven bij de gemeente gemeld. Maar een aantal regels uit het huidige bestemmingsplan maakt het vooralsnog onmogelijk voor deze bedrijven om zich aan de Woudvaart te vestigen.

Doordat bedrijven met kantoorfuncties in het nieuwe bestemmingsplan wel toegestaan zijn, verwacht de gemeente Súdwest-Fryslân snel in gesprek te geraken met deze en andere toonaangevende bedrijven.

“Er is nog steeds veel vraag naar locaties voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie. Deze drie kavels bieden bedrijven echt een mooie kans in ‘de etalage van Sneek’”, aldus wethouder Dam.

Bestemmingsplannen liggen zes weken ter inzage

De ontwerp bestemmingsplannen liggen de komende zes weken ter inzage. Daarna worden de reacties verwerkt en toegewerkt naar een definitieve versie. De bestemmingsplannen worden vervolgens voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.