Categorieën
Cultuur Dieren Ethiek Interviews Natuur en milieu Politiek

Seger van Voorst tot Voorst over het wolvenvraagstuk: ‘Er zitten te weinig echt betrokkenen aan tafel’

(tekst: De Nieuwe Denktank)

DND interviewt Seger van Voorst tot Voorst, Directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe over de wolf in ‘Gallisch Dorp’ De Hoge Veluwe.

De wolf is terug, niet alleen in het Nederlandse natuurlandschap, maar ook in het politieke debat. Een debat dat met ieder nieuwsfeit over de wolf verder lijkt te polariseren. 

De Nieuwe Denktank wil in dit debat voorbij de waan van de dag kijken. Daarom spreken we met een van de grootste terreinbeheerders van Nederland: Seger van Voorst tot Voorst, directeur van Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe. 

Aan de hand van vijf vragen diepen we het wolvendebat verder uit.

Kunt u meer vertellen over uw betrokkenheid en visie als directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe? 

‘Het doel van De Hoge Veluwe, is het bereiken van een zo groot mogelijke biodiversiteit’ legt Van Voorst tot Voorst uit. ‘Daarvoor moet gezocht worden naar een goede balans tussen ecologie en economie. Het park wordt gerund als een modern bedrijf, maar zonder winstoogmerk. Natuurbeheer is een dure zaak, maar we willen bewust niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies’. Deze afhankelijkheid zou ertoe leiden dat De Hoge Veluwe een speelbal wordt van de politiek en toe zou moeten geven aan grillig of modieus beleid. 

Al vanaf het begin wist ik, een wolf in Nederland, dat is foute boel.

Van Voorst tot Voorst beschrijf het park als ‘een gallisch dorp’. ‘We treden iedereen blijmoedig tegemoet, maar laten niet over ons heen lopen’. Zijn visie is dat het park het beste met een zakelijke blik geleid kan worden, met als corebusiness het zo veel mogelijk vergroten van de biodiversiteit. Dat is niet gemakkelijk in een land als Nederland legt hij uit. ‘De hele Veluwe ligt vol met dorpen, wegen en steden. Het is geen ongerepte natuur. Dus er is in Nederland juist ook actief beheer nodig. Iedere vierkante meter van dit land is al een keer omgespit’. Dit beheer omvat ook oogst in de vorm van bomenkap en jacht. ‘Dit zijn geen doelen op zich, maar middelen om ons doel – een grote diversiteit aan flora en fauna – te kunnen bereiken’. 

Leest u verder via: https://denieuwedenktank.nl/de-wolf-in-nederland-een-interview-met-de-directeur-van-nationaal-park-de-hoge-veluwe-over/