Categorieën
Foto's Sociaal

SCHRIJNENDE ARMOEDE

Op Facebookpagina ‘Het oude boerenleven in Nederland’ staat bijgaande foto die in 1936 is gemaakt. Een moeder is met haar kind zichtbaar in de deuropening. Het schamele onderkomen bestond uit planken en wat plaggen.

Op https://www.geheugenvandrenthe.nl/staat interessante informatie over de armoedige omstandigheden, onder meer: ‘Drenthe en armoede lijken twee onafscheidelijke begrippen. Verantwoordelijk daarvoor is het heersende historische beeld van hulpbehoevende veenarbeiders en armoedige kleine keuters op de zandgronden. Dat beeld klopt slechts zeer gedeeltelijk met de historische werkelijkheid. Weliswaar zijn er periodes in de Drentse geschiedenis aan te wijzen waarin er sprake is geweest van relatieve armoede, maar studies wijzen uit dat grote armoede niet de regel is geweest.’

WD