Categorieën
Foto's Fryslân Geschiedenis Landbouw

MOLKFABRYK REDUZUM

De Coöperatieve Zuivelfabriek in Roordahuizum in 1940. Het is een foto afkomstig uit de verzameling van Sam Dice Memories. Delen van deze collectie zijn geregeld te vinden op Facebookpagina Het oude boerenleven in Nederland.

WD