Categorieën
Columns Landbouw Natuur en milieu Politiek

Robert Ellenkamp: Eerste advies Ecologische Autoriteit mispeer

(tekst: column van Robert Ellenkamp op de site van Veldpost)

Een goed functionerende Ecologische Autoriteit die onafhankelijk werkt kan de polarisatie rondom stikstof en natuur verminderen. Haar eerste advies is daar helaas nog geen toonbeeld van.

Minister Christianne van der Wal van LNV richtte dit jaar een Ecologische Autoriteit op, zodat er op een onafhankelijke in plaats van een politieke wijze over bijvoorbeeld het stikstofbeleid geadviseerd gaat worden. Geen modellen maar deskundigheid en de daadwerkelijke staat van de natuur zouden daarin leidend moeten zijn. Het kan er toe leiden dat niet de kritische depositiewaarde voor stikstof maar monitoring van de natuur het uitgangspunt wordt voor vergunningverlening.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/612605-eerste-advies-ecologische-autoriteit-mispeer/