Categorieën
De Fryske Marren Financiën Overheid Sociaal Súdwest

Rijk sloopt eigen ambities met korten gemeentefonds

(tekst: Stijn Vos op BinnenlandsBestuur.nl)

Het rijk schiet zichzelf in de voet met de beoogde besparing van drie miljard op het gemeentefonds vanaf 2026. Dat blijkt uit het rapport ‘Taken en middelen in balans’ dat BMC in opdracht van de VNG opstelde. Belangrijke ambities van de landelijke overheid, die (deels) door gemeenten worden uitgevoerd, dreigen namelijk stil te vallen. Dit geldt onder meer voor het terugdringen van wachtlijsten in de zorg, de woningbouwopgave, de uitvoering van het klimaatakkoord en de hervormingsagenda jeugd.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/rijk-komt-aan-eigen-ambities-met-bezuinigen-gemeenten