Categorieën
Fryslân Politiek

PvdA-commissielid Sander Terphuis stelt zich voor: ‘Mijn ideaal is gelijke kansen voor iedereen’

(tekst: Sander Terpstra op friesland.pvda.nl, 20 december 2023)

Als kersverse commissielid voor de provinciale Statenfractie van PvdA Fryslân stel ik mij graag aan jullie voor. Op mijn achttiende vluchtte ik uit mijn vaderland Iran op zoek naar vrijheid en veiligheid. Ik kwam terecht in een asielzoekerscentrum in Fryslân; van de miljoenenstad Teheran in het Friese dorp Burgum. Het was heel erg wennen in het begin. En de onzekerheid was groot. Het betekende een totaal nieuw begin zonder familie in een voor mij op dat moment vreemd land. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van geweldige mensen om mij heen. Die hulp en steun was heel waardevol om een nieuw leven te kunnen opbouwen in Nederland. Die mensen ben ik nog altijd dankbaar. Gaandeweg leerde ik de Nederlandse en de Friese taal en voelde ik me steeds meer thuis in Nederland. Bovendien raakte ik verknocht aan het mooie Fryslân en werd ik verliefd op een Friezin (Sjoukje). Door dit alles heb ik ook gekozen voor een Hollandse naan; geïnspireerde door de Friese terpen.

Mijn levensmotto is bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen. Om mijn dromen na te jagen, heb ik een boeiende ontdekkingsreis gemaakt dwars door Nederland; via de Afsluitdijk tot aan de Deltawerken in Zeeland. Het werd mijn inburgeringsreis door steden en dorpen met mooie ontmoetingen en onvergetelijke herinneringen. Op die manier bouwde ik aan een nieuw leven in mijn geliefde thuisland Nederland door zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen en door steeds de handen uit de mouwen te steken. Ik werd actief in de wereld van de belangenbehartiging en in de politiek. Mijn ideaal is gelijke kansen voor iedereen. Ik droom van een land waar niet je afkomst, maar je toekomst telt. Kansen bieden en talent benutten; daar worden we allemaal beter van. Vanuit dit ideaal zet ik mij graag in om bij te dragen aan een krachtige en inclusieve samenleving.

In Utrecht studeerde ik Rechten en Filosofie, waarna ik ging werken als Rechter in opleiding bij de rechtbank in Zutphen. Enkele jaren later kreeg ik de kans om aan de slag te gaan bij het Ministerie van Justitie in Den Haag op het terrein van asiel en migratie. Daarna volgde weer een mooie baan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ik meewerkte aan de herziening van de Nederlandse Grondwet. Momenteel werk ik bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het terrein van het internationaal mensenrechtenbeleid. In Den Haag heb ik ruim zeventien jaar gewoond. Maar mijn hechte band met het mooie Fryslân is altijd gebleven. In 2020 zijn wij verhuisd naar Fryslân. Sindsdien wonen wij met heel veel plezier in Feanwâlden. Het is hier prachtig; de natuur het landschap, de rust en de ruimte, maar vooral ook het Friese gemeenschapsgevoel mienskip. Ik ben weer thuis; weer terug bij mijn Friese roots. Van een Hagenees veranderd in een echte wâldpyk!

Ik wil graag als commissielid mijn steentje bijdragen om samen met onze Statenfractie verder te bouwen aan onze sterke en mooie provincie. Dit ga ik doen met veel passie en energie voor onze prachtige provincie die mij heel veel waard is, en voor haar inwoners. Als commissielid ga ik mij richten op het brede dossier cultuur, op het dossier Europa, en op de vragenstukken als participatie en opvang van vluchtelingen. Ik kijk uit naar een fijne vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen binnen de provinciale politiek, en ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en te spreken.

Ook kunt u raadplegen: https://friesland.pvda.nl/nieuws/sander-terphuis-stelt-zich-voor-mijn-ideaal-is-gelijke-kansen-voor-iedereen/