Categorieën
Fryslân Welzijn

Nieuwe monitor Welzijn: Vooral jongvolwassenen en senioren scoren slechter op welzijn

(tekst: Fries Sociaal Planbureau)

Bijna een kwart van de jongvolwassenen (18-34 jaar) ervaart (heel) veel stress. Dat aandeel wordt kleiner naarmate de leeftijd toeneemt. Daarnaast stijgt het aandeel jongvolwassenen dat risico loopt op angst of depressie. Senioren van 75 jaar en ouder scoren vaker negatief op eenzaamheid en een gebrek aan eigen regie. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe monitor Welzijn, die vandaag is gelanceerd. Data over het welzijn van inwoners van Fryslân zijn hier te vinden.  

Bijna een kwart (23%) van de jongvolwassenen ervaart (heel) veel stress. Dat aandeel wordt kleiner, naarmate de leeftijd toeneemt. Bij 75-plussers ervaart vier procent (heel) veel stress.  Wel is het aandeel inwoners dat in 2020 (heel) veel stress ervaart in Fryslân (14%) lager dan landelijk (18%). Ook zijn er regionale verschillen. In gemeente Leeuwarden ervaart 17 procent van de inwoners (heel) veel stress, terwijl dit 10 procent is in de gemeente Waadhoeke.  

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/nieuwe-monitor-welzijn-vooral-jongvolwassenen-en-senioren-scoren-slechter-op-welzijn/