Categorieën
Columns Fryslân Politiek

Nieuwe burgemeester Heerenveen: Mark de Man? Sietske Poepjes? Of toch Avine Fokkens?

Het is spannend in de politieke gelederen van de gemeente Heerenveen: want wie volgt vertrekkend PvdA-burgemeester Tjeerd van der Zwan op? Witte rook wordt nog niet direct verwacht uit de schoorsteen van de Crackstate, het gemeentehuis van It Fean. Afhankelijk van het verloop van de procedure is het mogelijk dat de nieuwe burgemeester na de zomervakantie wordt aangekondigd, aldus een geraadpleegd raadslid.

Hierbij een rondje koffiedik kijken met drie kandidaten, die mogelijk de vacante functie ambiëren.

Volgens mij heeft Mark de Man gesolliciteerd, momenteel VVD-raadslid in Súdwest-Fryslân en tussen 2018-2022 wethouder in deze gemeente. Daarnaast is hij algemeen bestuurslid van de VVD-bestuurdersvereniging. De Man staat bekend als een solide, rustige bestuurder en is niet iemand die dagelijks in de schijnwerpers hoeft te staan. Zijn kansen vind ik lastig in te schatten.

CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes.

CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes kan ook tot de sollicitanten behoren. In 2011 volgde ze Sjoerd Galema op als gedeputeerde. Poepjes beschikt over een schat aan politieke ervaring en staat graag in de publiciteit. Of dat een voordeel is, is de vraag. Poepjes is van huis uit juriste. Ze studeerde van tussen 1997 tot 2002 Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik schat haar kansen op het burgemeesterschap van Heerenveen niet hoog in.

VVD-gedeputeerde Avine Fokkens is voor mij de grote kanshebber. Ze beschikt over een uitstekende reputatie, denkt tamelijk onafhankelijk en treedt de pers inhoudelijk sterk tegemoet. Een gering voordeel kan nog zijn dat ze naast een goede politieke relatie ook vriendschappelijke banden onderhoudt met CdK Brok.

Uiteraard kan er een kandidaat buiten dit trio worden benoemd tot burgemeester van Heerenveen.

WD