Categorieën
Natuur en milieu Nederland Politiek

Neem het Wad serieus: geen gasboring bij Ternaard

(tekst: persbericht tevens oproep van GroenLinks-PvdA fractie in Tweede Kamer en de lokale fracties van PvdA en GroenLinks uit Fryslân, Noord-Holland en Groningen)

Het prachtige Waddengebied moet worden beschermd, en daarom mogen er geen gasboringen plaatsvinden bij Ternaard. De Waddenzee, een uniek natuurgebied, is door Unesco erkend als werelderfgoed. Hiermee heeft Nederland de verplichting om het Waddengebied te behouden en te beschermen volgens het werelderfgoedverdrag. Deze bijzondere status is van vitaal belang om de natuur in dit unieke getijdengebied te behouden,
inclusief de jaarlijkse aanwezigheid van twaalf miljoen vogels.

Het Wad bij Wierum. © Wim Schut

De werelderfgoedstatus is niet alleen cruciaal voor de bescherming van de natuur, maar ook voor de leefbaarheid op de Waddeneilanden en in de noordelijke gebieden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland. Om deze reden hebben bewoners, ondernemers, lokale overheden en de meeste politieke partijen zich krachtig uitgesproken: er mag geen gas worden gewonnen in het Waddengebied!

De mogelijke gaswinning bij Ternaard legt nu druk op dit werelderfgoed, zoals Unesco de Nederlandse regering op 10 augustus heeft laten weten. De NAM heeft een vergunning aangevraagd om gas te winnen in het Friese Ternaard, waarvan het gasveld grotendeels onder de Waddenzee ligt. Gaswinning onder het Wad heeft aanzienlijke gevolgen voor de
unieke waarden binnen en rond het wad. Momenteel wordt het Wad al bedreigd door zoutwinning en de aanleg van kabels in het gebied. Als de gaswinning doorgaat, overweegt Unesco zelfs om de werelderfgoedstatus in te trekken, omdat de bescherming van het Waddengebied dan niet serieus wordt genomen.

Wij doen een dringend beroep op minister van Klimaat en Energie om de vergunning voor gaswinning bij Ternaard niet te verlenen. De risico’s voor het unieke en prachtige gebied zijn simpelweg te groot. Het is onaanvaardbaar dat we een Unesco-werelderfgoedstatus zouden opgeven voor de winning van fossiele brandstoffen. Het verlies van deze status zou verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de natuur als de leefbaarheid van het gebied.

Noorderpolderzijl. © Wim Schut

En bovenal, laten we luisteren naar de oproepen uit de omgeving: bescherm het Waddengebied en stop met de plannen voor gaswinning bij Ternaard!

Deze oproep is ondertekend door Suzanne Kröger en Henk Nijboer namens de fractie van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer. Daarnaast de fracties van PvdA en GL in de drie noordelijke provincies: Jochem Knol (GL Fryslân), Christa Oosterbaan (PvdA Fryslân), Sandra da Silva Pinto (PvdA Groningen), Nadja Siersema (GL Groningen), Ruchama Bwefar (GL Noord-Holland) en Gert Jan Leerink (PvdA Noord-Holland).