Categorieën
Commentaar Natuur en milieu Overheid

MONIQUE VAN ETTEN: OVERHEID MOET DE BIOLOGISCHE MARKT STIMULEREN

Monique van Etten is verontwaardigd dat BBB de Friese Landbouwagenda wil wijzigen en de rol van biologisch boeren minder wil accentueren. De Leeuwarder Courant publiceert op 15 augustus een ingezonden stuk van Van Etten onder de titel ‘Geef biologische markt een eerlijke kans’.

Van Etten beweert dat, zoals BBB ook vindt, een betere toekomst van de biologische landbouw uit de markt moet komen. Echter, ze beklemtoont dat het een deel van de oplossing is. Verder zal de overheid ‘dus moeten ingrijpen om het systeem werkelijk te transformeren’.

Ook wijst ze erop dat het inkomensniveau van biologische boeren niet erg hoog is om ‘duurzame keuzes te maken’. Ze pleit ervoor een plan te maken waarin biologische uitgangspunten een belangrijke rol spelen. Het gaat erom dat prijzen van biologische producten kunnen concurreren tegen industrieel bewerkt voedsel. ‘De overheid zal met subsidies, zoals ze dat ook op groene energie verstrekken, het prijspeil van biologisch naar beneden moeten halen.’

BBB-gedeputeerde Femke Wiersma zegt in de LC van 8 augustus: ‘We moeten biologisch minder promoten.’ Ze vindt dus dat de groei van de biologische sector uit de markt moet komen. Maar deze marktwerking wordt te mooi voorgesteld, want de landbouwsector is aan allerlei wettelijke regelgeving gebonden. Ook staat in de rapportage Actieplan Friese Landbouwagenda 2021 – 2030: ‘De rol van de provincie verschilt op onderdelen van aanjager, deelnemer, verbinder of lobbyist.’

Volledige marktwerking bestaat dus niet, want er is altijd overheidsbemoeienis, ook op provinciaal- en lokaal niveau. Dat kan gedeputeerde Wiersma en eveneens Van Etten niet ontgaan.

De Nederlandse landbouwsector wordt al decennialang met ruimhartige subsidies vanuit Brussel gesteund. Het wordt hoog tijd dat de biologische landbouw nu flink wordt geholpen. Het verhaal van Monique van Etten, medeoprichter van stichting Jouw Dagelijkse Kost, geeft daar aanleiding toe.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Leeuwarder Courant, 15 augustus 2023.

https://lc.nl/friesland/Frysl%C3%A2n-past-landbouwbeleid-aan-minder-nadruk-op-biologisch-28580775.html

https://www.fryslan.frl/_flysystem/media/landbouwagenda-definitief-concept.pdf