Categorieën
Columns Gezondheid Welzijn Zorg

MAAKT DOKTER MACHENBACH ZELF DEEL UIT VAN ZIJN GEPROCLAMEERDE VOORHOEDE?

Prof. dr. Johan Machenbach ijvert voor een versnelde verduurzaming in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij schrijft daarover in een artikel dat op 1 juni 2023 werd geplaatst op de site van Medisch Contact. Onderaan staat de bronverwijzing.

Een belangrijk onderdeel dokter Machenbachs verhaal is dat technische innovaties nodig zijn om die verduurzaming te bespoedigen. Tegelijk zijn die innovaties duur en kunnen mogelijk ten koste gaan van ‘bestaande onderzoeksbudgetten – voor bijvoorbeeld betere diagnostiek, nieuwe vaccins, effectievere kankertherapie’.

Dokter Machenbach schrijft in zijn slotconclusie:
En zou het niet helpen als er een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met te groot milieubeslag, en daarmee van pijnvermindering, levensverlenging en andere gezondheidsbaten, zoals er al mensen zijn die vrijwillig afzien van vlees en vliegvakanties?’

Mijn vragen daarover zijn:
Wanneer kondigt dokter Machenbach aan zelf deel uit te gaan maken van deze voorhoede?
Welke naasten ziet dokter Machenbach graag participeren in deze voorhoede?
Welke medische collega’s adviseert dokter Machenbach deel te nemen aan deze voorhoede?
Welke politici beveelt dokter Machenbach aan zich te melden voor deze voorhoede?
Welke professionals uit de farmaceutische industrie draagt dokter Machenbach voor op de lijst te staan van deze voorhoede?

Stilletjes hou ik er rekening mee dat dokter Machenbach toch met een oprechte spijtbetuiging komt op basis van: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet. (Vrije vertaling uit het Evangelie van Lucas.)

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gezondheidszorg-moet-meer-tempo-maken-bij-verduurzaming

https://www.bible.com/nl/bible/328/LUK.6.31-34.NBG51

Eerder verscheen: