Categorieën
Fryslân Kunst

‘KENING FAN ‘E GREIDE’

Kunstschilder Tjeerd Landman presenteert ‘Kening fan ‘e greide’. Daar wordt natuurlijk de grutto mee bedoeld, een steltloper en een geregeld voorkomende weidevogel.

U kunt meer werk van Landman bezichtigen via: https://www.tjeerdlandman.nl/

WD