Categorieën
Columns Foto's Nederland Politiek Sociaal

HET VERLOREN SCHAAP ALS TEKEN VAN DE TIJDGEEST?

Harrie Muis zijn bijna dagelijkse prachtige fotowerk is niet gebaseerd op toeval. De Leeuwarder geeft bijgaande afbeelding de titel ‘Het verloren schaap’. Ik ben zo vrij om aan de opname een kritische vraag te koppelen, namelijk of dit ‘verloren dier’ symbool staat voor de huidige tijdgeest?

Ons land heeft te maken met diverse crises: woningbouw, vluchtelingen en stikstof. En daaraan gekoppeld een toenemende maatschappelijke polarisatie, vermenging pers en politiek, een weggeslagen politiek middenveld, ongeloofwaardigheid van managers in zorg en onderwijs en een zwak opererend Rutte IV.

De pittige vraagstukken in ons land kunnen alleen met een nuchtere benadering worden opgelost. De uitgangspunten van die benadering liggen in het vertrouwde Nederlandse poldermodel van het overleg. In eerste instantie zullen de gevestigde politieke partijen als PvdA, CDA, VVD en D66 eens bij zichzelf te rade moeten gaan in hoeverre hun oriëntatie op onze samenleving nog wel aansluit op het nastreven van evenwicht en een rechtvaardige verdeling van inkomen, werk en macht.

De vier partijen hebben een zekere haast te maken, want de problemen omtrent het stijgen van de prijzen omtrent energie, brandstof en voedsel gaan knellen voor miljoenen burgers. Niet alleen ministers en Tweede Kamerleden van deze partijen hebben verantwoordelijkheid te nemen, ook partijkaders, wetenschappelijke bureaus, raadsleden, Statenleden, Commissarissen der Koning en burgemeesters.

Opzettelijk noem ik ook de PvdA in deze tekst. De partij levert tot op de dag van vandaag veel bestuurders, onder wie burgemeesters. Ook heeft de partij nog aanhangers van de aloude sociaaldemocratie binnen de gelederen, hoewel dat gedachtengoed met name bij jongeren niet enorm aanslaat.

Het is zaak om het politieke midden te voorzien van betere gedachten en plannen die werken. Daar ligt de kern van een nieuw maatschappelijk evenwicht. En daar staan de boodschappen van Wilders en Baudet te ver vanaf.

Wiebe Dooper