Categorieën
Overheid Politiek Súdwest

Gemeenten zijn niet klaar voor invoering Omgevingswet

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Uit een peiling onder de gemeentelijke contactpersonen van twee van de zeven leveranciers van software voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (samen goed voor ruim 40 procent van de gemeenten) blijkt dat bijna alle gemeentelijke contactpersonen resterende uitdagingen zien voor invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Die resterende uitdagingen zijn in hun ogen zo wezenlijk dat 69 procent pleit voor uitstel van invoering. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenten-zijn-niet-klaar-voor-invoering-omgevingswet