Categorieën
Commentaar Politiek

GEEN DOEMSCENARIO VOOR SNEEK, MAAR TOCH …

In Sneek is het bestuurscentrum van Súdwest-Fryslân gevestigd, qua oppervlak de grootste gemeente van Nederland. Gezien gaande en nog komende ontwikkelingen gaat de Friese Waterpoortstad enkele fikse wijzigingen tegemoet. Het huidige college onder leiding van PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries zet daarvoor de route uit. Echter, dat proces verloopt niet bijzonder soepel.

Een eerdere plattegrond van de autoluwe pilot.

Autoluwe pilot

Momenteel geeft wethouder Michel Rietman leiding aan de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad. Maar de voorbereiding was van onvoldoende niveau en in de uitvoering gaat veel mis. Veel inwoners zijn overigens niet tegen een verkeersproef als zodanig, maar wel tegen het amateuristisch probeersel dat ze momenteel krijgen voorgeschoteld.

Verlies Antonius?

Daarnaast dreigt Sneek binnen een jaar of tien Antonius te verliezen en datzelfde staat Heerenveen te wachten met Tjongerschans. Volgens zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders is het beter deze twee ziekenhuizen te vervangen door een nieuw ziekenhuis bij Joure. Dat medisch centrum staat vrijwel zeker op de tekentafel bij Scharsterbrug en komt te liggen aan de geplande Lelylijn. Indien dit allemaal doorgaat verliest Sneek een zeer relevante voorziening en blijft er een kleinere organisatie bestaan voor meer eenvoudige zorgbehoeften in de regio.

IJsbaan in Sneek gesitueerd achter de Stationsstraat rond 1900.

Een grote campus?

Eind februari zijn inwoners van de Stationsbuurt en Hemdijk door Súdwest op de hoogte gebracht van de gebiedsvisie Spoorzone/Veemarktterrein. In deze toekomstplannen gaat het onder meer om een gemeenschappelijke onderwijscampus van De Diken, csg Bogerman en rsg Magister Alvinus voor circa vierduizend leerlingen. Deze grootschalige aanpak zal nadelig uitpakken, omdat er een veel te grote concentratie is van mensen op een locatie. Sociaal, pedagogisch en in onderwijskundig opzicht werken kleinschalige oplossingen beter.

Ludolf Rasterhoff (1905-1975) is tussen 1946 en 1970 burgemeester van Sneek.

Democratisch besef

In januari 2024 schrijft burgemeester De Vries over het inspreken van honderd burgers bij de raad. ‘De belangstelling fan ynwenners foar de lokale polityk en de besluten die nommen wurde is tige belangryk. Mei-inoar jouwe wy foarm oan libjen en wurkjen yn ús gemeente’.

Echter, vanuit haar positie als burgemeester geeft De Vries op 22 januari op Omroep Súdwest een onjuist beeld van de eerste resultaten van de autoluwe pilot. Ze zegt:
‘Veranderen is best wel moeilijk. Zeker, die eerste weken moeten mensen zich aanpassen en nieuwe routes ontdekken. En, wij zien al dat dat beter gaat. Dus zo langzamerhand leren mensen die routes ook.’ De Vries is blijkbaar niet eens op de hoogte van te druk autoverkeer in diverse delen van de stad.

Bestjoershûs met daarin de raadszaal van Súdwest-Fryslan. © BREKT.NL

Conclusie

De tamelijk grote veranderingsprocessen waarmee Sneek wordt geconfronteerd vereisen solide, intelligente, betrokken en betrouwbare bestuurders. En of het huidige college van Súdwest-Fryslân de geschetste vraagstukken, en tal van andere, goed aankan bestaan vraagtekens.

Een doemscenario voor Sneek is voorlopig geen sprake van. Maar er bestaan bij inwoners terechte zorgen over hoe het gaat met de stad en hoe het komt.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/persberichten/#f8def5d2-e659-42f6-b9e9-bdf9d7a5180c