Categorieën
Commentaar Landbouw Politiek

Esther de Snoo: ‘Kan de stikstofaanpak dan nu eindelijk los?’

(tekst: Esther de Snoo op NieuweOogst.nl)

Deze week kwam witte rook uit Brussel voor de uitkoopregelingen van de piekbelasters. Het kabinet kan beginnen met de uitkoop van veehouderijen en andere bedrijven die veel stikstof uitstoten en nabij Natura 2000-gebieden liggen. In een representatief onderzoek van Nieuwe Oogst in december onder ruim 1.300 boeren gaf 30 procent aan mee te willen doen met deze regeling.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/05/06/kan-de-stikstofaanpak-dan-nu-eindelijk-los