Categorieën
Dieren Landbouw Natuur en milieu Politiek

Drenthe, Friesland en Overijssel willen minder strenge bescherming wolf

(tekst: Veldpost)

In een gezamenlijk verzoek pleitten Drenthe, Friesland en Overijssel er bij de minister van LNV voor om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. Drenthe heeft los daarvan ook een juridisch onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van beheer. Dat blijkt op dit moment zo goed als onmogelijk.

Uit juridisch advies dat Drenthe na een motie van Provinciale Staten heeft ingewonnen bij twee advocatenbureaus, blijkt dat beheer van wolven in principe verboden is. ‘Het verlenen van een ontheffing kán, als uiterste middel, een manier zijn om te gaan met bijvoorbeeld de veroorzaakte schade en overlast.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/656752-drenthe-friesland-en-overijssel-willen-minder-strenge-bescherming-wolf/