Categorieën
Overheid Politiek

DE NOABERSTAAT VAN BBB

(tekst: voorlopig-verkiezingsprogramma BBB, pagina 21-22)

BBB gelooft dat Nederlanders een overheid verdienen die mensen vertrouwt en een overheid die vertrouwd kan worden. Een overheid waar jojo-beleid verleden tijd is. Een regeling moet ook volgend jaar nog bestaan. Een vergunning moet ook voor de komende jaren wat waard zijn. Een betrouwbare overheid is cruciaal voor vertrouwen.

Deze overheid accepteert dat de wereld niet maakbaar is en niet alles tot in detail kan regelen, maar kaders moet stellen en als Noaberstaat als vangnet en trampoline moet dienen. Daarvoor moet deze overheid praktischer worden. Om dat te doen moeten we ook barrières wegnemen voor MBO’ers om bij de overheid te werken, en dan niet alleen als facilitair medewerker, maar ook als beleidsmedewerker, Kamerlid, minister
of staatssecretaris. Momenteel worden te veel goeie mensen met praktijkervaring tegengehouden door een diploma plafond. In een sollicitatieprocedure moet praktijkervaring voorrang krijgen boven formele
opleidingseisen.

De overheid moet daarnaast dienstbaar en integer zijn. Daarvoor moet aan de voorkant een referendum op zowel nationaal als lokaal niveau mogelijk worden. De overheid moet zich niet alleen tijdens verkiezingstijd, maar ALTIJD, interesseren voor de mening en problemen van burgers. Bij correspondentie vanuit de overheid moet het mogelijk zijn om contact op te nemen met de behandelend ambtenaar om verduidelijking snel te kunnen verschaffen en de overheid een gezicht te geven, in plaats van een anoniem callcenter, of een online formulier.

Maar de overheid moet bovenal decentraal zijn. “We moeten de kloof tussen stad en regio dichten!”, concluderen opiniemakers en politici foutief na de overwinning van BBB in de verkiezingen van 15 maart. De
kloof is een natuurlijk onderdeel van Nederlands culturele en sociale landschap. De echte vraag is hoe we recht doen aan die kloof. Echte bestuurlijke vernieuwing gaat via een weg van zware decentralisatie van zowel bevoegdheden als middelen, hiervoor is een grondwettelijke herziening, waarbij de Rijksoverheid soevereiniteit deelt met provincies, geen taboe. Zodat individuele gemeenschappen, waar mogelijk, eigen
keuzes kunnen maken over hoe ze hun bestuur en wetgeving vormgeven. Elkaar die ruimte gunnen zorgt ook voor tolerantie en solidariteit. BBB is en blijft in haar haarvaten een decentralistische partij, die gelooft
dat bestuur dicht bij gemeenschappen gezond en democratisch is.

Maar het vertrouwen komt natuurlijk niet terug door wat aanpassingen in de ambtenarij. Het vereist ook een regering en Tweede Kamer die respect heeft voor de dualiteit van machten in Nederland. Ben je het lam of de leeuw?

U kunt ook raadplegen:
https://boerburgerbeweging.nl/verkiezingsprogramma/