Categorieën
Columns Politiek

De Nieuwe Denktank wijst terecht op het politieke midden

De Nieuwe Denktank (DND) stelt herhaaldelijk dat het wenselijk is dat discussies vanuit het politieke midden worden gevoerd. VVD, CDA, PvdA en D66 zijn er grotendeels verantwoordelijk voor dat het politieke krachtenveld versnipperd raakte en het veilige midden in de vergetelheid.

De vier partijen hadden zich meer dienen te oriënteren op het bedrijven van een meer evenwichtige landelijke politiek, maar:

1. De VVD onder Mark Rutte heeft het accent verschoven van klassiek liberalisme naar neoliberalisme, terwijl de partij onder leiding van Hans Wiegel nog conservatief-liberaal werd genoemd. Overigens heeft de huidige VVD geen enkele boodschap aan het politieke midden. Daar ontbreekt op landelijk niveau ook de kennis en kunde voor.

2. Het CDA was onder leiding van Sybrand Buma nog een min of meer herkenbare christendemocratische partij. Inmiddels is het CDA weggegleden uit het politieke midden met alle gevolgen van dien. De huidige partijleider Wopke Hoekstra komt niet uit de verf en de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen lopen voor het CDA uit op een electorale deceptie. Het CDA had in het afgelopen najaar uit Rutte IV moeten stappen op basis van Hoekstra’s uitspraken in het AD van 19 augustus 2022. Dan was de terugweg naar het politieke midden nog een beetje geloofwaardig geweest.

3. De PvdA onder aanvoering Attje Kuiken oriënteert zich krampachtig richting GroenLinks. Het zou beter zijn als Kuiken haar partij politiek laat bedrijven op basis van vertrouwd sociaaldemocratisch gedachtengoed. Tot op heden is Kuiken die weg nog niet overtuigend genoeg ingeslagen, waardoor de PvdA uit zicht blijft van het politieke midden.

4. D66 onder Sigrid Kaag doet zich graag voor als sociaalliberaal, maar het politieke tijdperk onder die noemer is voorbij. De partij komt inhoudelijk en ook in de beeldvorming over als dwingend en onrealistisch. In het verkiezingsprogram van D66 Fryslân staat bijvoorbeeld:

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw. De Friese steden krijgen in de zomer steeds meer te maken met hittestress. Met 40 graden is het nauwelijks vol te houden op straat. 

D66 overschat zich intellectueel, cultuurhistorisch, politiek en maatschappelijk. De kiezer maakt dat Kaag en haar aanhang duidelijk.

Wiebe Dooper