Categorieën
Commentaar Dieren Landbouw Natuur en milieu Politiek

CDA Fryslân en de wolf

In de Statenvergadering van woensdag 26 oktober dienden CDA en VVD een motie aangaande de wolf ofwel het beheer van de wolf. De motie werd aangenomen. CDA-woordvoerder Attje Meekma stelde in het debat de Staten voor de keuze: vee of wolven in de wei?

‘Dizze moasje is in sinjaal út Fryslân, in oprop om tegearre mei de Provinsje Drinte it ryk dúdlik te meitsjen dat de sitewaasje op it plattelân ûnhâldber is, dat Fryslân wol klear is mei de wolf.’ En: ‘Probleemwolven meie ôfmakke wurde, it bart ek elders yn Europa.’

Haar partij wil er alles aan doen om in streken waar veel vee buiten loopt aan beheer te doen. Het CDA is met name – ook – onder de indruk van een wolvenpaar met jongen in de grensstreek van Fryslân en Drenthe.

Binnenkort ga ik Attje Meekma vragen wat ze onder het begrip ‘probleemwolven’ verstaat.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron
https://www.cda.nl/fryslan/actueel/nieuws/vee-of-wolf-in-de-wei

.