Categorieën
Geschiedenis Sneek Súdwest

Burgemeester De Hoop over Sneekers en de VVV (1937)

De liberaal Petrus Jacobus de Hoop (1862-1952) was tussen 1907 en 1937 burgemeester van Sneek. Bij zijn afscheid sprak hij kritische woorden over de attitude van de Sneekers ten aanzien van de VVV. De Hoop wees op de betekenis van deze organisatie en hekelde het punt dat te weinig inwoners lid waren, een paar honderd maar.

‘Begrijpen de Sneekers dan zóó slecht, wat het voor hun stad betekent, wanneer des zomers honderden vreemdelingen zich langs onze straten bewegen; wanneer tal van vreemde jachten aan onze kaden meeren of in de Sneeker Jachthaven een veilige ligplaats zoeken? Wanneer de jeugdherberg iederen avond tot den nok toe vol is en trein en auto dagelijks “Hollanders” aanvoeren om met een van de jachten van de groot Sneeker verhuur-vloot een tijd de Friesche meren opgaan?’ (Sneek van veenterp tot waterpoortstad, 348)

De Hoop werd overigens gewaardeerd in Sneek vanwege de aanleg van waterleidingen, bruggen, de realisering van de nieuwe veemarkt in 1930 en de oprichting van het elektriciteitsbedrijf. (Wikipedia voert de Nieuwe Sneeker Courant van 15 april 1931 op als bron).

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

Meindert Schroor, (hoofdred.). Sneek van veenterp tot waterpoortstad. Leeuwarden, 2011.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Jacobus_de_Hoop