Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu Workum

ZWARTE ROTGANZEN BIJ DE WARKUMERWAARD

Fotografe Clara Walstra maakte deze mooie opname van twee rotganzen langs de Warkumerwaard.

‘Verreweg het grootste deel van de rotganzen in Nederland is afkomstig van broedgebieden op het Taimyr-schiereiland in Siberië. Deze worden ook wel ‘zwartbuikrotganzen’ genoemd en het zijn de typische rotganzen met een zwarte nek, borst en kop (met een witte vlek op de hals), grijsbruine buik (tot tussen de poten) en rug, en een wit achterlijf.’ (bron: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/de-ene-rotgans-is-de-andere-niet)

WD