Categorieën
Dieren Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Zuivelhoeve op Schiermonnikoog krijgt 1 miljoen euro subsidie 

De nieuwe zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog ontvangt een bijdrage van 1 miljoen euro van de provincie Fryslân voor het verwerken van de zuivel van de eilander veehouders. Deze bijdrage maakt het mogelijk om een zuivelhoeve te realiseren om kaas te maken op het eiland.   

De bijdrage komt voort uit de overeenkomst die het Rijk en de provincie in september vorig jaar met de melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gesloten. Het gebiedsproces op Schiermonnikoog heeft geleid een breed pakket met afspraken waarbij de natuur, het landschap en de biodiversiteit sterk worden verbeterd en waarbij er tegelijkertijd een perspectief is voor de landbouw. 

Nieuwe zuivelhoeve in de maak 
De zuivelcoöperatie, waar de melkveehouders aan leveren, wil op Schiermonnikoog een zuivelhoeve realiseren om kaas op het eiland te gaan produceren. De start van de bouw is in 2023, zodat de productie van kaas op het eiland in 2024 van start gaat. Op dit moment wordt er overigens aan de vaste wal al kaas “Van Schier” geproduceerd en zowel aan de wal als op het eiland verkocht.  

Stikstofreductie 
De melkveehouders op Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, gemeente Schiermonnikoog, provincie Fryslân, het Rijk en de agrarische natuurvereniging Waddenvogels hebben een plan bedacht waarbij de melkveestapel met 38% wordt gereduceerd. Dit leidt tot een vermindering van de stikstofemissie en –depositie op het Natura 2000 gebied. Het verlies aan inkomen van de melkveehouders wordt gecompenseerd door een hogere melkprijs door kaas te maken van de eigen melk.  

Op 25 september 2021 hebben de betrokken veehouders, gedeputeerden Hoogland en Fokkinga, de directeur van ANV Waddenvogels en toenmalig minister Schouten van LNV een overeenkomst getekend met daarin een breed afsprakenpakket. De zeven boeren hebben volgens afspraak het aantal melkkoeien verminderd tot 375 koeien.