Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Zuid-Holland: Rijk vraagt te veel, PPLG-deadline is onhaalbaar

(tekst: Tys Hallema op NieuweOogst.nl)

Het lukt de provincie Zuid-Holland niet om op tijd een definitieve versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) af te hebben. De provincie laakt de houding van het Rijk, dat in de ogen van Zuid-Holland te veel verlangt van de provincies.

In een brief aan de Rijksoverheid schrijft het provinciebestuur van Zuid-Holland dat provincies te weinig zekerheid en financiële middelen krijgen om mee te gaan in het door het Rijk verlangde tempo. Provincies hebben tot 30 september 2024 de tijd om met een definitief plan te komen voor de gebiedsgerichte aanpak om de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof te halen. Zuid-Holland stelt nu al die deadline niet te gaan halen. ‘De deadline die u stelt, is niet haalbaar’, schrijft het college.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/06/zuid-holland-rijk-vraagt-te-veel-pplg-deadline-is-onhaalbaar