Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Zijn tiltmeters het geheime wapen van Harlingen?

GroenLinks Harlingen en GrienLinks Fryslân willen dat de zoutwinning onder de Waddenzee stopt. Als gevolg daarvan treedt mogelijk teveel bodemdaling op onder de dijk en woningen in Harlingen, aldus Charda Kuipers, lijsttrekker Statenverkiezingen, en Antoinette Berkouwer (GL Harlingen).

Beide politica bekeken de tiltmeters die Stichting Behoud Historisch Harlingen in samenwerking met de zoutfabriek (Frisia), de gemeente en de provincie op verschillende locaties in Harlingen plaatsten. Deze tiltmeters brengen de bodembeweging in beeld, waardoor inwoners bewijs in handen om eventuele schade vergoed te krijgen. Tot op heden moeten burgers namelijk zelf bewijs aandragen of schade door zoutwinning wordt veroorzaakt. 

Charda Kuipers: “In Groningen én in Wijnaldum hebben we gezien hoe dit tot langdurige en uitzichtloze situaties leidt. Wij pleiten voor omgekeerde bewijslast: de gas- en zoutbedrijven moeten aantonen dat de schade niet door hen komt.”