Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politie

Zes partijen uit de Staten maken zich zorgen om uitbreiding vleesverwerker Sonac met biovergister

(tekst: zes Statenpartijen, GrienLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en FNP)

Vanavond – 21 september – beslist de raad van Tytjerksteradiel over de uitbreiding van de verwerker van dierlijk afval Sonac in Sumar, in de volksmond bekend als ‘stinkfabriek’. Het bedrijf zou graag een biovergister op het terrein willen bouwen. Zes partijen uit Provinciale Staten (GrienLinks, PvdD, SP, PvdA, D66 en FNP) maken zich zorgen om de gevolgen van deze uitbreiding.

Jochem Knol namens de zes partijen: “Mensen maken zich veel zorgen over de komst van biovergisters. Dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan, want er komt veel bij kijken. Ook de inpassing in het landschap is belangrijk, want zo’n toren is 25 meter hoog. De gemeente Tytsjerksteradiel is van plan mee te werken en de provincie Fryslân moet dan nog een omgevingsvergunning afgeven.

De ervaring leert dat biovergisters vaak overlast veroorzaken, waarbij met name stankoverlast optreedt. Daarnaast hebben we vragen over de milieuvergunning die de provincie nog moet verstrekken. En we vragen ons af het verwerken van meer dierenresten past bij de veranderingen in de landbouw.”