Categorieën
Natuur en milieu Súdwest

Wetterskip Fryslân werkt aan waterkering bij De Potten

Wetterskip Fryslân verbetert de waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar in Offingawier. Met het verbeteren van delen van de dijkring voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt. De werkzaamheden starten in de week van 19 september en duren tot medio november 2022.

Wetterskip Fryslân pakt van de totale waterkering van 5,5 kilometer rond De Potten vijf verschillende trajecten aan. In totaal verbetert het waterschap 2 kilometer aan kering. Zo wordt aan de noordkant van het schiereiland de kering langs het strand tot aan de camping over een lengte van ongeveer 850 meter opgehoogd met gemiddeld 30 centimeter en verbreed met grond. Ook komen bij de kruisingen van het naastliggende fietspad drempels te liggen die bij hoge waterstanden het water kunnen keren.

Aan de zuidoostkant van het schiereiland langs het Prinses Margrietkanaal verbreedt het waterschap een deel van de oever en wordt de kering opgehoogd. Aan de kant van de Grutte Potten wordt de kering langs recreatiepark De Potten opgehoogd. Ook wordt de kering in de berm naar het bungalowpark opgehoogd. Aan de oostkant bij de woonboten langs de Lytse Potten verbetert het waterschap de kering over een lengte van 400 meter.