Categorieën
Columns

WETHOUDER EN FIETSAPOSTEL MICHEL RIETMAN WIJST DE WEG

De gemeente Súdwest-Fryslan gaat behoorlijk in drie fietsroutes investeren. Het gaat om de aanleg van de fietsstraat Tjerkwerd-Bolsward, het opwaarderen van het fietspad Sneek-Joure en de aanleg van een nieuw fietspad bij Nijland. Súdwest maakt dit op woensdag 7 februari naar de buitenwereld toe bekend.

Hierbij is het juichgehalte van de PvdA-wethouder van een buitenproportioneel niveau: ‘Fietsen heeft veel voordelen: Het is goed voor de gezondheid, de auto blijft vaker staan en dus is er minder CO2-uitstoot. Wij zien natuurlijk graag dat meer mensen de fiets pakken en vinden het belangrijk om dat als gemeente te faciliteren.’ Progressief-paternalistisch denken zit vastgeroest in het DNA van fietsapostel Rietman.

De gemeente vertelt dat het fietspad tussen Sneek en Joure deel uitmaakt van zogenaamde trochfytsrûtes van de Provincie Fryslân. ‘Dit zijn directe verbindingen tussen de grote kernen in Friesland, waar veel scholieren en woon-werk fietsers gebruik van maken.’ Daar komt de gemiddelde lezer uiteraard zelf niet op.

Fietspad tussen Tjerkwerd en Bolsward. © SWF

En vervolgens klinkt wethouder Rietman wederom apostolisch met zijn fietsmissie: ‘Door het gemak van de elektrische fiets pakken mensen sneller de fiets en worden er langere afstanden afgelegd. We vinden dat een mooie ontwikkeling en willen fietsen in onze gemeente zo veilig mogelijk maken. Veilige fietspaden zijn op zichzelf ook een stimulans om vaker te fietsen of je kind alleen naar school te laten fietsen. Daarom willen we nu op korte termijn deze grote projecten aanpakken.’

Inderdaad, met een elektrische fiets rij je gemakkelijk een stukje verder dan op een fiets zonder accu. Het is fijn dat fietsman Rietman daar de bevolking van Súdwest op attendeert, want de brave mensen in deze contreien waarderen zoiets. Ook wil deze vooraanstaande PvdA-wethouder het fietsen zo veilig mogelijk maken door het creëren veilige fietspaden.

Wethouder en fietsman Rietman te midden van zijn collega’s van B&W tijdens de fjoerkoertoer 2024. © Tom Coehoorn

Fietsapostel Rietman houdt zalvende praatjes over veiligheid. Echter, door de autoluwe proef in de Sneker binnenstad zijn er op diverse locaties juist meer onveilige situaties ontstaan. Vooralsnog wil Rietman beoogde tellingen afwachten, voordat hij iets gaat veranderen aan de pilot en dus blijven onnodige en onveilige verkeerssituaties voortbestaan.

Waar heeft PvdA-er Rietman zijn apostolische fietspraatjes en over veiligheid toch vandaan gehaald? Belde hij met Joop Zoetemelk of Jan Raas? Of appte hij min of meer toevallig met een Zwitserse klimgeit uit Davos?

Wiebe Dooper