Categorieën
Commentaar Sneek

WATERSTAD SNEEK

Bijgaande foto toont de bedrijvigheid over het water en de betekenis daarvoor van Sneek. Goederen en vracht kwamen direct in het centrum aan. Vaarwegen waren van primair belang. Hardwerkende schippersfamilies gingen voor dag en dauw onderweg naar een bestemming om lading op te halen of die ergens te lossen.

Links wordt de Prins Hendrikkade afgebeeld is, ertussenin de stadsgracht en aan de andere kant de Looxmagracht. Rechts in beeld aan de Tweede Oosterkade het Leeuwarder Veerhuis of Jagershuis, ook wel ‘De Laatste Stuiver’ genoemd naar de brug die daarachter nauwelijks zichtbaar is. Op deze plek komt de Zwette vanaf Leeuwarden uit in de stadsgracht.

Echter, al tientallen jaren kunnen sloepen en ander klein recreatief vaarverkeer via de Zwette het centrum van Sneek niet bereiken. Ergens ter hoogte van Löenga slaan bootjes af naar de Oudvaart en maken een ruime omweg om het centrum wel te bereiken. Hoofdreden: de doorvaarhoogte van de Zwettebrug tussen Jachthavenstraat en Kapelstraat is te laag. Een jaar of wat geleden werden aan deze brug herstelwerkzaamheden gepleegd, maar de doorvaarhoogte bleef van onvoldoende niveau.

Een deel van de Sneeker bevolking vraagt al jarenlang meer aandacht voor een betere bereikbaarheid van het centrum over het water. Die roep houdt onder meer in: de overgang van de Singel als verkeersader voor auto’s naar een bevaarbare stadsgracht. En dat klein vaarverkeer gemakkelijk onder alle stadsbruggen, waaronder de Zwettebrug, door kan varen.

Nog niet eens lang geleden bracht een groep lokale groep ondernemers al een plan in beeld om het varen over de stadsgrachten te optimaliseren. Hopelijk gaat het nieuwe college van Súdwest een VAARPLAN SNEEK verder ontwikkelen in nauw overleg met deze ondernemers. Sneek wint daardoor aan betekenis. Een rijk vaarverleden wordt weer heden!

Wiebe Dooper