Categorieën
Columns Politiek

WAT MAAKT IEMAND EEN GOED KAMERLID?

(tekst: Bert van dn Braak op Parlement.com)

Het is niet zo makkelijk te bepalen wat nodig is om een goed Kamerlid te worden.

Bij het vertrek van Kamerleden zijn er terecht zorgen over het verlies aan kwaliteit, kennis en ervaring. Een parlement moet een mix zijn van jonge, frisse krachten en leden met enige ervaring; leden die weten wat de voorgeschiedenis is van bepaald beleid en die weten hoe de Haagse hazen lopen. De aankondiging dat zij vertrekken, leverde hier en daar waardering op. Jammer – zo was dan te horen – daar gaat weer een goed Kamerlid. Nu wil ik daaraan niets af doen en sommigen hebben inderdaad zowel een wat langere staat van dienst als getoond over kwaliteiten te beschikken. Maar toch is de vraag: wat maakt iemand tot een goed Kamerlid?

Het eenvoudigste lijkt om in de parlementaire geschiedenis te duiken. Dan komen we zeker namen tegen van leden van wie in ieder geval het beeld was, dat zij ‘goed’ waren. Ik denk aan vertegenwoordigers van kleine christelijke partijen (SGP, GPV iRPF i, later ook ChristenUnie), maar ook aan leden ter linkerzijde (PSP iPPR i). Voor de CPN i gold uiteraard dat zij in Marcus Bakker i een uitstekende debater hadden: gevat, scherp, ad rem en onderhoudend. Of dat direct tot resultaten leidde, is iets anders.

Leest u verder via: Wat maakt iemand een goed Kamerlid? – Parlement.com