Categorieën
Onderzoek Politiek Sociaal

Wat is polarisatie?

(tekst: redactie BNNVARA)

Polarisatie neemt toe, denkt driekwart van de Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Het onderzoek van het SCP trok twee conclusies over polarisatie in de samenleving, namelijk dat de overheid de burger op essentiële punten in de steek heeft gelaten: de Toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen bijvoorbeeld. ‘Dat is absoluut waar. Aan de andere kant waarschuwt het rapport tegen mensen die alleen hun eigen gelijk opeisen en zich verzetten tegen iedere vorm van democratie’, aldus Bas Heijne in De Geknipte Gast.

Bij polarisatie worden verschillen tussen twee of meer groepen groter en komen zijn meer tegenover elkaar te staan. De tegenstellingen worden groter en scherper. Dat kan gaan om mensen onderling, of tussen verschillende politieke partijen. Ook kan polarisatie ontstaan tussden burgers en de overheid. 

Leest u verder via: https://www.bnnvara.nl/artikelen/wat-is-polarisatie