Categorieën
Columns Politiek

WAT DOET PIET?

Piet Adema is vanaf 3 oktober de CU-bewindsman op Landbouw in Rutte IV voor veeboeren, varkensfokkers, paardenhandelaren, boomkwekers, aardappelhandelaren, tuinbouwers en tal van anderen. Piet kent natuurlijk de vraagstukken van de landbouwsector.

Op de website van de ChristenUnie schrijft Piet: ‘De landbouw hééft toekomst in ons land. Ja, er moeten dingen anders en de meeste veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers weten en willen dat ook.’ Het heeft even tijd nodig wanneer duidelijk wordt wat Piet zelf vindt dat er anders moet.

Ook laat Piet zich uit over de groei van wantrouwen in de overheid. Zijn partijleider Gert-Jan heeft vorig jaar een bepaald vertrouwen geschaad door te zeggen dat Rutte niet de premier kon zijn van een nieuw kabinet. Een jaar later steunde Gert-Jan deelname van CU aan Rutte IV. Door eigen toedoen werd Gert-Jan een politieke slappeling.

Piet dus op Landbouw: ‘Dat is geen gemakkelijke opgave, maar ik weet zeker dat we als we goed samenwerken, we het dan ook echt aankunnen.’ Dat optimisme hoort bij een nieuwe minister. Maar ik ben sceptisch over hoe dat beoogd samenwerken inhoudelijk vorm krijgt. Als Piet een boerenvriend wil zijn is een radicale omslag van het huidige beleid nodig.

In dit geschetste kader heb ik twee kleine vraagjes aan Piet: Hoe gaat hij als opperhoofd van Landbouw de antiboeren-opstelling van D66 in Rutte IV een kopje kleiner maken? En hoe pakt Piet D66-er Tjeerd de Groot, landbouwspecialist in de Tweede Kamer en vazal van Kaag, aan?

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.christenunie.nl/blog/2022/10/03/Piet-Adema-nieuwe-minister-van-Landbouw