Categorieën
Columns Politiek

Wanneer is een oordeel politiek?

(tekst: column J.Th.J. van den Berg op Parlement.com)

Afhankelijk van rol en positie wisselt de definitie van ‘politiek’.

Sinds ruim een half jaar hanteert de Afdeling advisering van de Raad van State een vernieuwd ‘beoordelingskader’ voor haar raadgevende werk. Het gaat daarbij om rechtmatigheid van wetsvoorstellen, hun uitvoerbaarheid en het vermogen ze te handhaven. Aan deze grondslagen van beoordeling wordt in het beoordelingskader gedetailleerd uitwerking gegeven. Je mag hopen dat niet elk wetsvoorstel (of ontwerp-AMvB) met al die uitgewerkte maatstaven wordt beoordeeld, want dan zou het advieswerk al gauw ernstig achterop raken. De Afdeling laat dan ook weten, dat in haar adviezen, afhankelijk van de aard van het wetsvoorstel, breed wordt gekeken of juist geconcentreerd aandacht wordt besteed aan specifieke kwesties.

Leest u verder via: Wanneer is een oordeel politiek? – Parlement.com