Categorieën
Columns

WAAROM IS DE POLITIEKE VERSLAGGEVING VAN DE LC OPPERVLAKKIG? LEG DAT A.U.B. EENS UIT RIMMER MULDER!

Afgelopen vrijdag schrijft Rimmer Mulder in de Leeuwarder Courant een opiniestuk met als titel: Media mede schuldig aan verkeerde bestuurscultuur. Een vlot leesbaar artikel waarin hij de interessante zienswijze aanhaalt van onder meer historicus Maarten van Rossem.

Bijna aan het eind van de bijdrage schrijft Mulder over hoe LC-journalist Robert Jan Speerstra als politiek verslaggever de dagelijkse gang van zaken in Den Haag waarnam. “Met verwondering zag hij dat het ‘relletje van de dag’ vaak meer aandacht krijgt dan het echte nieuws”, aldus Mulder.

In Fryslân is de politieke cultuur echter behoorlijk saai. En daar is de brave LC mede verantwoordelijk voor. Aandacht voor politieke thema’s is er zeker, maar de berichtgeving daarover is oppervlakkig. Daar kan Rimmer Mulder eens een interessant opiniestuk aan wijden.

Net als de LC, bericht ook Omrop Fryslân oppervlakkig over politieke zaken. Hoofdredacteur Ingrid Spijkers is daar verantwoordelijk voor. Zij legt graag de nadruk op evenementen en kleine nieuwtjes, die de Friezen zien, meemaken en vooral beleven.

De LC heeft genoeg capabele journalisten in dienst met een kritische attitude. En toch slaagt deze dure krant er nauwelijks in om zich met analyse en diepgang te onderscheiden met betrekking tot – voornamelijk – politieke zaken uit de Friese gemeentepolitiek. Daar ligt een min of meer bewuste keus van de hoofdredactie aan ten grondslag.

Een bijzondere bijdrage van de LC kreeg vroeger wel eens aandacht in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat tot in 1997 bestond. Harry Mulisch, Harrie van Wijnen, Henk Hofland, Marcel van Dam en Hans van Mierlo waren geregelde aanwezigen, onder de vaste leiding van presentator Joop van Tijn.

Breng die ouwe tijden eens terug, Rimmer Mulder, want jij was destijds hoofdredacteur van de Ljouwerter.

Wiebe Dooper