Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis

‘Vrouwen van het Friese verzet: gevecht op vele fronten’

(tekst: Uitgeverij Wijdemeer)

Op 12 april verschijnt het boek Vrouwen van het Friese verzet: gevecht op vele fronten van Hessel de Walle. In de Tweede Wereldoorlog speelden tientallen vrouwen als koerierster, pilotenhelpster, chauffeur, spionne of anderszins een rol in het Friese verzet. In de traditionele verzetsliteratuur blijft het beeld vaak beperkt tot dat van de koerierster. Uit het boek van Hessel de Walle blijkt dat hun rol vaak veel verder ging.

Het boek gaat over tweeëndertig vrouwen die in Friesland betrokken waren bij het verzet tegen de Duitse overheerser. Voor een deel afkomstig uit deze provincie, maar voor een deel ook uit de rest van Nederland. Deze vrouwen moesten in de oorlog het hoofd bieden aan een wrede bezetter. Maar daarnaast moesten ze ook opboksen tegen een maatschappij waarin vrouwen geacht werden de tweede viool te spelen wat betreft zaken als huwelijk, opleiding en werk.

De vrouwen van het Friese verzet hoorden, bijna vanzelfsprekend, tot het strijdbare type. Een type dat bereid was verzet te plegen op verschillende fronten. Het boek wil daarom niet alleen laten zien, hoe het hen in de Tweede Wereldoorlog vergaan is, maar ook in de periode ervoor en daarna. Daarom schetst het boek ook een beeld van de omstandigheden waaronder ze opgroeiden, hoe deze omstandigheden gaandeweg veranderden en hoe deze vrouwen omgingen met hun positie in een door mannen gedomineerde maatschappij.

Het boek verschijnt op 12 april, maar u kunt er nu al op intekenen. U betaalt pas na levering van het boek, via een bijgesloten factuur. U bent geen verzendkosten verschuldigd. De intekenactie wordt gesloten op 10 april.

De presentatie is in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Op de dag van de verschijning is er gelegenheid om in Sneek het boek zelf op te halen. U kunt dat aangeven op het bestelformulier. Informatie over plaats en tijd volgt. U kunt uw exemplaar dan ook laten signeren.

Voor intekenen op het boek klikt u door via:
https://www.teken-in.nl/vrouwen-van-het-friese-verzet/