Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II Súdwest ter inzage

De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Bolsward, Boarnsterhim (deels), Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel worden samengevoegd in één bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te praten. In 2017 werden de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel al bijgewerkt tot het bestemmingsplan Buitengebied I.

Van vier naar één bestemmingsplan

Het voordeel van het actualiseren van het bestemmingsplan is dat de nieuwe versie straks gemakkelijker te raadplegen en toe te passen is voor de inwoners en ondernemers. De huidige bestemmingsplannen, vier in totaal, zijn nu niet digitaal inzichtelijk. Straks moet er één bestemmingsplan Buitengebied II liggen, welke digitaal te raadplegen is.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners

In de eerste week van september staan vier inloopbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers het voorontwerp bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactie achterlaten.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 5 september 13:00-16:00 – It Heechhûs, Heeg
  • Dinsdag 6 september 13:00-16:00 – It Dielshûs, Wommels
  • Woensdag 7 september 13:00-16:00 – De Mande, Nijland
  • Donderdag 8 september 13:00-16:00 – Ús Gebou, Gau

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II ligt van 2 september 2022 tot 13 oktober 2022 ter inzage.