Categorieën
Poëzie

VOLK EN VERTROUWEN

In volkomen vervreemding geven
aan de onbereikbare overkant
in permanente overlevingsstand
velen hart en ziel never nooit aan dit land.
Niet gezien en nimmer gehoord worden,
hecht men te ondiep of totaal niet.

Staat signaleer onvrede,
reageer constructief positief.
Staat continueer contact
met ‘n mens van vlees en bloed,
met oren en zonder zaagselhoofd.
Staat leef je in een ieder
zonder vooringenomenheid.
Staat zij rechtvaardig altijd,
dat bevordert geborgenheid.

Opbouw vertrouwen vereist
geduld, inzicht in wat verbindt,
vergt oprechte aandacht
voor zorgen, lasten en angsten
van onthechte groeperingen.

Wie veilig en betrokken is gehecht,
heeft het volste vertrouwen en
durft de staat ook te vertrouwen,
geeft om duurzame interactie
en affectieve relatie met
overheid, rechtspraak en gezag,
verhardt en verstart niet
aan de rafelranden der natie.

© Elsijn Eelsingh