Categorieën
Columns Media

VERTROSSING

Mijn studietijd startte medio augustus 1978 aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden. Een van de eerste studieboeken waar ik een toets voor kreeg was Media, macht en mensen van de auteur Ben Manschot. Eerlijk gezegd begreep ik er niet veel van, maar het cijfer was een 5.9.

In deze publicatie of een later boek leerde ik wat het begrip vertrossing inhield. Dat had betrekking op de oppervlakkige tv- en radioprogrammering van de TROS, die in 1964 werd opgericht en tien jaar later de A-status binnen het omroepbestel kreeg. De TROS bracht veel populaire series en goedkoop amusement, waarvoor de term vertrossing werd bedacht. Ook kreeg de TROS tegenstand, omdat met name in de jaren zeventig een politiek rechts geluid werd gepresenteerd.

De toenmalige beleidsmakers van de TROS hadden een scherp oog voor latere tv-ontwikkelingen, want alle omroepen vertrosten als het ware. Ook praatprogramma’s kenmerkten zich in de loop der jaren door minder aan serieuze inhoud te doen. De boventoon werd gevoerd door emotie en scoringsdrift.

Een klein lichtpuntje is dat een niet onaardig programma als Heel Holland Bakt een kijkcijferkanon is. Verder zakt de vaderlandse tv.

Wiebe Dooper