Categorieën
Fryslân Sociaal

Verdere daling WW in Fryslân

 (tekst: UWV)

In de provincie Friesland daalt het aantal WW-uitkeringen in juli verder. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs waren er eind juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor.

Minder WW-uitkeringen in juli

Eind juli telde Friesland 5.666 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juli af met 267 uitkeringen (-4,5%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit de bouw, landbouw, horeca en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs waren in juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in juli een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Friesland ruim lager dan een jaar eerder (-29%).

Afname WW in Nederland

Eind juli telde Nederland 156.636 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 160.699 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.063 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-2,5%). Een jaar eerder telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 67.591 uitkeringen, bijna een derde van het bestand (-30,1%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In juli nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 5.229 WW-uitkeringen; 2,1% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 25,2% lager dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juli met 3,8% af tot 4.275. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,5%.

Via bijgaande link leest u het artikel ook: http://persberichten.deperslijst.com/228034/persbericht-uwv-verdere-daling-ww-in-friesland.html