Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Verkeer

VEILIGHEID IS EEN FOUT ARGUMENT VOOR DE AUTOLUWE PROEF SNEEK

Een veelgenoemde reden om de autoluwe proef te laten plaatsvinden is een veiliger stadscentrum te creëren. Echter, het tegendeel is het geval, omdat de verkeersituatie juist onveiliger wordt in de binnenstad en omliggende wijken.

Auto die achteruit rijdt aan de Prins Hendrikkade, terwijl een bus nadert. © Inzender BREKT.NL

Immers, onjuist geïnformeerde en onbekwame verkeersbegeleiders laten autoverkeer draaien op de Singel en de Prins Hendrikkade. Dit levert riskante situaties op. Evenals vrachtauto’s die voor 12.00 uur, het tijdstip dat de proef ingaat, zoveel mogelijk goederen af willen leveren. Al heeft de opkomst van fatbikes niets te maken met de invoering van de autoluwe proef, de rijdende fatbikes over de Oosterdijk, Nauwe Burgstraat en Schaapmarktplein – waar dat niet is toegestaan – zijn ook onveilig. Winkeliers zien graag dat de gemeente hier meer tegen optreedt.

Gevaarlijke situatie met een vrachtauto die keert op de overgang Gedempte Poortezijlen en Singel in Sneek, vrijdag 10 mei. © Inzender BREKT.NL

Een andere onveilige factor is de toename van het sluipverkeer door de binnenstad en wijken. We zien door het centrum twee drukke routes richting Sperkhem, ten eerste: het traject dr. Boumaweg, Stationsstraat, Martiniplein, Oud Kerkhof, Oude Koemarkt, Hoogend, Kleine Palen, Harinxmakade naar het Sperkhem, vice versa. Ten tweede het traject: de Lemmerbrug bij de Waterpoort, Balthúskade, Prinsengracht en Woudvaartkade naar het Sperkhem, vice versa.

Kaart Sneker binnenstad uit 2014.

Daarnaast is er overlast van teveel en hardrijdend verkeer over de Kerkhoflaan en Harmen Sytstrastraat in Noorderhoek, en Koopmansgracht Willem Lodewijkstraat in het Sperkhem. Ook doen zich gevaarlijke situaties voor langs de nieuwe 30 km zone Goeman Borgesiuslaan en Worp Tjaardastraat, omdat verkeersdeelnemers daar nog niet aan gewend zijn.

Het geregeld herhalen van het college dat de veiligheid in Sneek wordt verbeterd door de autoluwe proef is gestoeld op bestuurlijke blindheid.

Wiebe Dooper