Categorieën
Welzijn

Veel wethouders stoppen om gezondheidsredenen

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Steeds meer wethouders beëindigen voortijdig hun loopbaan omdat ze het ambt mentaal of fysiek te zwaar vinden. Na de start van de nieuwe colleges is gezondheid het belangrijkste struikelblok voor wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Aanslag

Zestien wethouders stopten tijdelijk of definitief om gezondheidsredenen in de eerste maanden na het aantreden van de nieuwe colleges. Dat aantal is een verdubbeling in vergelijking met de start van eerdere collegeperioden.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/menig-wethouder-kopje-onder-vanwege-werkdruk