Categorieën
Ethiek Godsdienst Mondiaal

Vaticaan: geslachtsverandering en gendertheorie bedreigen ‘menselijke waardigheid’

(tekst: NOS Nieuws)

Het Vaticaan veroordeelt geslachtsverandering en draagmoederschap als schendingen van de menselijke waardigheid. Net als abortus en euthanasie gaan ze in tegen Gods plan voor het menselijk leven, staat in de verklaring ‘Dignitas Infinita’, waaraan door de congregatie voor de geloofsleer vijf jaar is gewerkt.

In de 27 pagina’s tellende verklaring wordt uitgelegd dat menselijke waardigheid volgens de Kerk intrinsiek en absoluut is, onder welke omstandigheden dan ook. De mens is geschapen naar Gods evenbeeld, als man en vrouw, en met biologische verschillen die niet veranderd kunnen worden.

Volgens de Kerk is het verkeerd dat in de moderne maatschappij rechten worden ontleend aan “een verkeerd idee van persoonlijke waardigheid”. Daarom worden ook zaken als euthanasie en zelfdoding afgewezen.

De paus wijst ook de gendertheorie af, volgens welke gender complexer en vloeiender is dan de verschillen tussen man en vrouw suggereren. Deze theorie is volgens Dignitas Infinita (oneindige waardigheid) “een concessie aan de eeuwenoude verleiding van de mens om zichzelf tot God te maken, en de concurrentie aan te gaan met de ware God van liefde die ons in het evangelie wordt geopenbaard”.

Leest u verder via: https://nos.nl/artikel/2516024-vaticaan-geslachtsverandering-en-gendertheorie-bedreigen-menselijke-waardigheid