Categorieën
Landbouw Onderzoek

UvA: stikstofdepositie na 300 meter niet herleidbaar tot stal

(tekst: Veldpost)

Na 300 meter is de stikstofdepositie bijna niet meer te relateren aan een stal. Dat blijkt uit het lang verwachte stikstofonderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds. Daarmee staat het piekbelastersbeleid ter discussie.

In het onderzoek, dat de redactie van Agrio van tevoren mocht inzien, is de stikstofdepositie in een straal van 500 meter rond twee melkveebedrijven gemeten. Het gaat om robuust onderzoek, want de onderzoekers van de UvA hebben vijf verschillende methodes toegepast. Uit het onderzoek blijkt slechts 10 procent van de stikstof die een boerderij uitstoot in een straal van 500 meter van de stal terecht te komen. De rest verdwijnt in de stikstofdeken en is niet herleidbaar tot een bron.

Leest u verder via: UvA: stikstofdepositie na 300 meter niet herleidbaar tot stal | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland